Kaivonporaus Dahlbom Oy

Kaivonporaus Dahlbom logo
Borrhål – Vattenbrunnar

Rent vatten är livsviktigt

Före borrningen kommer vi och bekantar oss med platsen. Vi kommer överens om var brunnen placeras och hurudan pump behövs. Vi gör ett skriftligt kontrakt på arbetet! Efter borrningen görs eventuell trycköppning och ytvattenisolering på brunnen. Till sist görs alltid en provpumpning vars uppgift är att rengöra brunnen. Under provpumpningen mäts brunnens kapacitet.

Som kund, får du alltid en skriftlig rapport där brunnens uppgifter framgår. Våra vattenbrunnar uppfyller Poratek normbrunnens standarder.

Vanligaste pumptyperna

Tryckautomatik
För att kunna använda ett kran, fordras tryckautomatik. Utan det stannar inte pumpen fastän kranet stängs. På bilden framgår uppbyggnaden av ett tryckautomatiserat system.

Vattenpost
Till sommarstugor installeras oftast en vattenpost med elektrisk pump. Dessutom att den är lätt att använda så är den nästan servicefri. Man kan använda den även på vintern. Det är lätt att bygga tryckautomatik till en vattenpost.

Handpump
En handpump installeras oftast om det inte finns ström till förfogande.

Ta kontakt

Tarjous

Service av borrbrunn

Rengörning, tvätt och service av en borrbrunn som utförs av en yrkesman förbättrar vattenkvaliteten märkbart, rent vatten fås endast ur en ren brunn. Vet du tillståndet på din brunn och är pumpen driftsäker? Eller är du fundersam på kvaliteten av vattnet? Den lönar sig alltid att vända sig till en yrkesman inom området.

Ifall det inte sker ändringar i kvaliteten på vattnet, är en borrbrunn i stort sett underhållsfri. Vi rekommenderar dock att brunnen tvättas mellan ca 5-10 års mellanrum. Av oss får ni brunntvätt och service med yrkesskicklighet, tillika är det bra att kontrollera pumpens funktionsduglighet. I samband med tvätt kan vi även byta pump – då pumpen endå måste lyftas ur brunnen. Vi utför service på borrbrunnar i Egentliga-Finland och skärgården.

Tänk på att utnyttja hushållsavdraget

Du får även hushållsavdrag för arbete med anknytning till borrhålet. Läs mer på länken nedan.

Rulla till toppen